Sunday, 22 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: patuljavost ječma

Tag Archives: patuljavost ječma

Cikade u voćnjacima, vinovoj lozi, na poljima

vinograd cikade bor djubrenje vinove loze

Cikade pripadaju redu Hemiptera, podredu Auchenorrhyncha i predstavljaju jednu od najdominatnijih grupa herbivora. Cikade se hrane usisavanjem biljnih sokova iz tkiva domaćina (većina sokom floema, a krupnije vrste sokom ksilema), ali istovremeno su i izvor hrane za predatore i parazitoide. Osim toga brojne vrste prenose biljne patogene bakterije, viruse, fitoplazme ili su značajne kao štetočine žitarica. Interakcija cikada sa biljnim domaćinima ... Read More »

Žuta patuljavost ječma, prenosi je virus

 Žutu patuljavost je?ma prouzrokuje virus Barley yellow dwarf virus, BYDV, koji parazitira na preko 100 biljnih vrsta iz familije Poaceae (tj. porodice trava) a me?u njima su najzna?ajnije: je?am, pšenica, tritikale, kukuruz i dr. BYDV na je?mu izaziva patuljavost (zastoj u porastu), listovi dobijaju zlatno žutu boju uz pojavu gljiva ?a?avica. Ukoliko se zaraza javi u jesen, mlado liš?e uz ... Read More »