Tuesday, 17 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: patuljavost ječma

Tag Archives: patuljavost ječma

Cikade u voćnjacima, vinovoj lozi, na poljima

vinograd

Cikade pripadaju redu Hemiptera, podredu Auchenorrhyncha i predstavljaju jednu od najdominatnijih grupa herbivora. Cikade se hrane usisavanjem biljnih sokova iz tkiva domaćina (većina sokom floema, a krupnije vrste sokom ksilema), ali istovremeno su i izvor hrane za predatore i parazitoide. Osim toga brojne vrste prenose biljne patogene bakterije, viruse, fitoplazme ili su značajne kao štetočine žitarica. Interakcija cikada sa biljnim ... Read More »

Žuta patuljavost ječma, prenosi je virus

 Žutu patuljavost ječma prouzrokuje virus Barley yellow dwarf virus, BYDV, koji parazitira na preko 100 biljnih vrsta iz familije Poaceae (tj. porodice trava) a među njima su najznačajnije: ječam, pšenica, tritikale, kukuruz i dr. BYDV na ječmu izaziva patuljavost (zastoj u porastu), listovi dobijaju zlatno žutu boju uz pojavu gljiva čađavica. Ukoliko se zaraza javi u jesen, mlado lišće uz ... Read More »