Sunday, 22 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: patuljavost ječma virus

Tag Archives: patuljavost ječma virus

Žuta patuljavost ječma, prenosi je virus

 Žutu patuljavost je?ma prouzrokuje virus Barley yellow dwarf virus, BYDV, koji parazitira na preko 100 biljnih vrsta iz familije Poaceae (tj. porodice trava) a me?u njima su najzna?ajnije: je?am, pšenica, tritikale, kukuruz i dr. BYDV na je?mu izaziva patuljavost (zastoj u porastu), listovi dobijaju zlatno žutu boju uz pojavu gljiva ?a?avica. Ukoliko se zaraza javi u jesen, mlado liš?e uz ... Read More »