Saturday, 23 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: patoka

Tag Archives: patoka

Greške u proizvodnji voćnih rakija, pravila

Greške u proizvodnji vo?nih rakija – Pri proizvodnji rakija, aparat za destilaciju tzv. kazan treba da je zado- voljavaju?eg kvaliteta. On se uglavnom izra?uje od elektroliti?kog bakra. Debljina dna treba da je 6-8 mm- ukoliko je dno tanje može do?i do progorevanja i dobijanja tzv ,,dimljive rakije“. Ono o ?emu treba povesti ra?una, a što u praksi uglavnom i nije ... Read More »