Tuesday, 24 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: PASULJ ubriva

Tag Archives: PASULJ ubriva

PASULJ zahtevi za đubrivima i negom

pasulj

Pasulj ima velike potrebe u hranivim materijama. Pasulj sa 100kg zrna i odgovarajuće količine vegetativne mase utroši 7,8-8,6 kgr azota,1,5-1,8 kg fosfora i 3,2-3,8 kg kalijuma. Potrebe u azotu su mnogo veće nego kod pšenice (3-4 puta) a u fosforu i kalijumu razlike su male. Pri određivanju količine đubriva treba uzeti u obzir da potrebe u azotu većim delom obezbeđuje ... Read More »