Monday, 19 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: PASULJ ubriva i negom

Tag Archives: PASULJ ubriva i negom

PASULJ zahtevi za đubrivima i negom

pasulJev žižak berba pasulja

Pasulj ima velike potrebe u hranivim materijama. Pasulj sa 100kg zrna i odgovaraju?e koli?ine vegetativne mase utroši 7,8-8,6 kgr azota,1,5-1,8 kg fosfora i 3,2-3,8 kg kalijuma. Potrebe u azotu su mnogo ve?e nego kod pšenice (3-4 puta) a u fosforu i kalijumu razlike su male. Pri odre?ivanju koli?ine ?ubriva treba uzeti u obzir da potrebe u azotu ve?im delom obezbe?uje ... Read More »