Monday, 24 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: PASULJ ubriva i negom

Tag Archives: PASULJ ubriva i negom

PASULJ zahtevi za đubrivima i negom

pasulJev žižak prosto ko pasulj

Pasulj ima velike potrebe u hranivim materijama. Pasulj sa 100kg zrna i odgovarajuće količine vegetativne mase utroši 7,8 – 8,6 kgr azota,1,5 – 1,8 kg fosfora i 3,2 – 3,8 kg kalijuma. Potrebe u azotu su mnogo veće nego kod pšenice (3 – 4 puta) a u fosforu i kalijumu razlike su male. Pri određivanju količine đubriva treba uzeti u ... Read More »