Sunday, 22 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Pašnjaci – degradirani travnjak

Tag Archives: Pašnjaci – degradirani travnjak

Pašnjaci – podsejavanje degradiranih travnjaka

Pašnjaci – podsejavanje. Ovom agrotehni?kom merom se uglavnom popravljaju prirodni travnjaci radi pove?anja prinosa i poboljšanja kvaliteta travne mase.  Me?utim, podsejavanje ima širi zna?aj za popravku degradiranih travnjaka, posebno pašnjaka u brdskom i planinskom podru?ju radi zaštite zemljišta od erozije i poboljšanja životne sredine. Podsejavanje se može izvoditi u slede?im slu?ajevima kada je travni pokriva? prore?en u ve?em stepenu na ... Read More »