Sunday, 25 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: pasisa

Tag Archives: pasisa

Jarad selekcija uslov za uspešan rast i razvoj

jarići probiotici jarad koze nega jaradi

Jarad selekcija – U najranijoj mladosti jarad uglavnom dobro napreduju hraneći se majčinim mlekom. česta je pojava dakoza ojari veći broj jaradi, a nema dovoljno mleka za sve njih,zato se javljaju određene poteškoće. U tom slučaju se višak jaradi podmeće pod druge koze, kojima su uginula jarad ili su selekcijom izbačena iz dalje reprodukcije. Sa porastom jaradi rastu i njihove potrebe ... Read More »