Monday, 19 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: partenokarpija

Tag Archives: partenokarpija

Kruška izbor podloge i oprašivača određuje urod

kruška izbor savetovanje novi sad

Kruška izbor podloge i oprašiva?a. Sve sorte kruške su u osnovi samobesplodne, što zna?i da se pri zasnivanju zasada strogo izbegava homogenost zasada tj. sadjenje samo jedne sorte, vec se u zasadu mora na?i pored sorte koja se želi gajiti, još par sorti odgovaraju?ih oprašivaca koje se mogu zasaditi u manjem broju od osnovne sorte. Postoje neke sorte koje u ... Read More »

Oplodnja voćaka nije uvek neophodna ?

gusta sadnja kruska hloroza nerodnost podloge za krušku kruškina buva biljni regulatori rasta rusija meliorativno đubrivo

Oplodnja vo?aka – Osim preovla?uju?eg, citogenetskog-fiziološkog procesa u oplo?enju vo?aka, predstavljenog u spajanju muških i ženskih gameta u novu jedinku, plodovi vo?aka mogu se razviti i bez oplo?enja, putem apomiksisa i partenokarpije. Apomiksis podrazumeva obrazovanje plodova sa semenom bez oplodnje. Ovo je jedan oblik vegetativnog razmnožavanja pri ?emu klica (embrio) poti?e od neoplo?enih stanica embria kesice, kao i drugih tkiva ... Read More »