Tuesday, 22 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Paradajz

Tag Archives: Paradajz

Paradajz – uzgoj biljaka na otvorenom polju

setva paradajza paradajz uzgoj

Paradajz – uzgoj biljaka – Prilikom proizvodnje paradajza na otvorenom, pa i u zatvorenom prostoru često se mogu uočiti neke promene, naročito na plodovima, a koji nisu posledica delovanja nekog od patogena. Ove promene najčešće nastaju kao posledica uticaja faktora abiotske prirode, klimatskih promena i drugih spoljašnjih uslova, propusta u tehnologiji gajenja, kao i genetske modifikacije (karakteristike) sorte. U tom ... Read More »

SETVA paradajza u decembru mesecu

paradajz seme orošavanje rasad paradajza seme elementi neophodni pikiranje rasada prihrana povrća setva paradajza zaštita rasada

SETVA paradajza – Proizvodnja u plastenicima je već počela. Paradajz se rano seje – u plasteniku sa grejanjem već u decembru, bez grejanja polovinom januara. Rokovi sadnje paradajza zavise od vrste zaštićenog prostora i mogućnosti zagrevanja,  a oni se mogu tačno planirati u odnosu na specifične zahteve tržišta. U zavisnosti od vremena setve i dozrevanja paradajza proizvodnja može biti: rana ... Read More »

Rasad značaj održavanja vlažnosti

rasad značaj

Rasad značaj – Tokom zimskih meseci se vrši setva povrtarskih kultura radi dobijanja zdravog i uznapredovalog rasada. Kvalitetan rasad obezbedjuje kvalitetan proizvod  i najbolji ekonomski efekat prodajom proizvoda u prvim prolećnim danima. Zato se posebna pažnja obraća vlažnosti zemljišta. PARADAJZ  Proizvodi se iz rasada, posebno je osetljiv na obilnu vlažnost zemljišta, jer se dobijaju izdužene i nežne biljke. Ima skromnije ... Read More »

Kalendar povrtarstva – kada i šta raditi u vrtu

IPARD za mlade kalendar povrtarstva

Kalendar povrtarstva kalendar radova u povrtarstvu – kada je pravo vreme za setvu povrtarskih kultura? Predlažemo Vam da pročitate optimalne uslove kada sejati povrće. JANUAR: · Priprema leja i tunela. Setva u leje paprike, paradajza, krastavca i salate. · Nega biljaka u leji, · Kontrola povrća u trapu i u podrumu · Ispitivanje klijavosti semena FEBRUAR: · Setva u leje paradajza, ... Read More »

Svetlost u plasteniku, potreban broj luxa

vlažnost uvenuće fussarium svetlost krastavac u plasteniku krastavac setva

Svetlost u plasteniku, odre?eni intenzitet i kvalitet svetlosti kao i odre?ena dužina dana su neophodni za sve povrtarske biljke. Najviše svetlosti potrebno je biljkama poreklom iz toplih, južnih regiona, kao što su paradajz, paprika, krastavac, lubenica, dinja (minimalan intenzitet svetlosti je oko 5.000-6.000 luksa). Ove vrste ne podnose zasenjivanje, a u zašti?enom prostoru mogu uspešno da se gaje samo u ... Read More »

Paradajz u plasteniku cele godine

prihrana paradajz ZDRAVLJE plodored paradajza stenica

Paradajz u plasteniku. Plastenička proizvodnja paradajza ostvaruje se u dva perioda, rana prolećna proizvodnja i rana jesenja proizvodnja. S toga, plastenik je iskorišćen tokom cele godine. Predkultura ranoj prolećnoj proizvodnji obično je salata, a ranoj jesenjoj je krastavac.  Bolja kombinacija je : salata – paradajz – krastavac. Proizvodnja rasada  Rasad – paradajz se proizvodi u toplim lejama, kontejnerima, tresetnim kockama. Proces ... Read More »

PARADAJZ kako se odupreti bolestima ploda

prihrana paradajz ZDRAVLJE plodored paradajza stenica

PARADAJZ – Prilikom proizvodnje paradajza na otvorenom, pa i u zatvorenom prostoru ?esto se mogu uo?iti neke promene, naro?ito na plodovima, a koji nisu posledica delovanja nekog od patogena. Ove promene naj?eš?e nastaju kao posledica uticaja faktora abiotske prirode, klimatskih promena i drugih spoljašnjih uslova, propusta u tehnologiji gajenja, kao i genetske modifikacije (karakteristike) sorte.  U tom slu?aju dolazi do ... Read More »

Paradajz u plasteniku, na polju

prihrana paradajz ZDRAVLJE plodored paradajza stenica

Paradajz je jednogodišnja vrsta i naj?eš?e gajeno povr?e u svim vrstama zašti?enog prostora. Bogat je mineralnim materijama i vitaminom C i zato pri gajenju u zašti?enom prostoru omogu?uje pravilniju ishranu u zimskom i ranom prole?nom periodu. Istovremeno, to je vrsta ?ijom se proizvodnjom ostvaruje visoka dobit. Koren mlade biljke je vretenast a sa starenjem se brzo razgranava i prodire do ... Read More »

Paradajz u maju – po navikama naših predaka

paradajz seme orošavanje rasad paradajza seme elementi neophodni pikiranje rasada prihrana povrća setva paradajza zaštita rasada

Paradajz u maju – Plodored je izmena (promena) kultura na istoj površini. Povrtarske kulture pa i paradajz, se ne smeju sejati, odnosno saditi nekoliko godina na istoj parceli. Povrtarske kulture imaju razne potrebe u hranivima, napadaju ih razne bolesti i šteto?ine, imaju nejednako razvijen korenov sistem, te se plodored mora strogo poštovati. Dobri predusevi paradajzu su grašak, pasulj, soja (pod uslovom ... Read More »

PH vrednost zemljišnog rastvora u povrtarstvu

glistenjak nematode supstrati smeše plodnost kalcifikacija kiselost dezinfekcija osoke plodnost zemljišta

 Ph zemljišnog rastvora u proizvodnji povr?a. Proizvodnja povr?a u velikoj meri zavisi od vrednosti Ph zemljišnog rastvora i vode za navodnjavanje. Usvajanje od strane korenovog sistema makro i mikro elemenata zavisi od reakcije zemljišnog rastvora što ?e se mazemljišnog rastvoranifestovati u prinosu i kvalitetu plodova. Promena Ph vrednosti za jednu jedinicu dovodi do promene koncentracije vodonikovih jona (H+). Promena jedne jedinice ... Read More »