Tuesday, 12 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: PAPRIKE

Tag Archives: PAPRIKE

KALCIJUM manjak u gajenju paprike, paradajza

susenje povrca kalcijum manjak paprika prinosi sadnja rane paprike

Kalcijum  manjak u gajenju – Mogu?i su veliki problemi na plodovima povr?a, naro?ito na paradajzu  i paprici u vidu sušenja vrha ploda i ugnutih pega. Na tako ošte?enom plodu obi?no se razvijaju saprofiti, pre svega Alternaria spp. Ovakav tip ošte?enja je posledica nedostatka kalcijuma ili nemogu?nost usvajanja ovog elementa od strane  biljaka usled visokih temperatura i nedostatka vlage u dužem ... Read More »

ZAŠTITA rasada paradajza, paprike od početka

rasad paradajza seme elementi neophodni pikiranje rasada prihrana povrća setva paradajza

 ZAŠTITA RASADA paradajza, paprike – Proizvodnja rasada je sigurno jedno od važnijih segmenata u gajenju ovih kultura, jer samo ako se proizvede zdrav i jak rasad može se o?ekivati odgovaraju?i prinos i kvalitet. Greške u proizvodnji rasada teško se ili gotovo nikako ne mogu nadoknaditi kasnije, u toku vegetacije. Proizvodnja rasada po?inje izborom odgovaraju?eg hibrida povr?a, pripremom supstrata za setvu, ... Read More »

BAKTERIOZE paradajza i paprike napada list

BAKTERIOZE paradjza – Glavne biljke doma?ini su paradajz i paprika. Mnoge razli?ite samonikle biljke iz roda Solanum mogu biti sekundarni doma?ini, a me?u njima Datura spp., Solanum spp. i Physalis spp. Simptomi se mogu pojaviti ve? u po?etnoj fazi razvoja, u vidu pega na listovima, dok se u slede?im fazama simptomi vide na listovima, stabljici i plodovima. Simptomi bakterioze su ... Read More »