Sunday, 18 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: PAPRIKE

Tag Archives: PAPRIKE

ZAŠTITA rasada paradajza, paprike od početka

rasad paradajza paradajz seme elementi neophodni pikiranje rasada prihrana povrća setva paradajza plastenik vaši poleganje

 ZAŠTITA RASADA paradajza, paprike – Proizvodnja rasada je sigurno jedno od važnijih segmenata u gajenju ovih kultura, jer samo ako se proizvede zdrav i jak rasad može se očekivati odgovarajući prinos i kvalitet. Greške u proizvodnji rasada teško se ili gotovo nikako ne mogu nadoknaditi kasnije, u toku vegetacije. Proizvodnja rasada počinje izborom odgovarajućeg hibrida povrća, pripremom supstrata za setvu, ... Read More »

Kalemljenje paradajza paprike daje bogatiji rod

KALEMLJENJE PARADAJZA PAPRIKE – U povrtarstvu počeci kalemljenja povrća zabeleženi su dvadesetih godina prošlog veka na dalekom istoku, prvo su kalemiljene vrežaste vrste. Prednost kalemljenih biljka: brži rast korenovog sistema, veću moć usvajanja hraniva, veću otpornost i visoku tolerantnost prema štetočinama i bolestima. Kalemljenjem rešavamo se mnogih zemljišnih štetočina, bolesti korena ali dobijamo moćniji korenov sistem. Veliki problemi povrtara su prevaziđeni, ... Read More »

KALCIJUM manjak u gajenju paprike, paradajza

susenje povrca kalcijum manjak paprika prinosi sadnja rane paprike bakterioza

Kalcijum manjak u gajenju – Mogući su veliki problemi na plodovima povrća, naročito na paradajzu  i paprici u vidu sušenja vrha ploda i ugnutih pega. Na tako oštećenom plodu obično se razvijaju saprofiti, pre svega Alternaria spp. Ovakav tip oštećenja je posledica nedostatka kalcijuma ili nemogućnost usvajanja ovog elementa od strane  biljaka usled visokih temperatura i nedostatka vlage u dužem vremenskom ... Read More »

BAKTERIOZE paradajza i paprike napada list

BAKTERIOZE paradjza – Glavne biljke doma?ini su paradajz i paprika. Mnoge razli?ite samonikle biljke iz roda Solanum mogu biti sekundarni doma?ini, a me?u njima Datura spp., Solanum spp. i Physalis spp. Simptomi se mogu pojaviti ve? u po?etnoj fazi razvoja, u vidu pega na listovima, dok se u slede?im fazama simptomi vide na listovima, stabljici i plodovima. Simptomi bakterioze su ... Read More »