Thursday, 19 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: PAPRIKE

Tag Archives: PAPRIKE

KALCIJUM manjak u gajenju paprike, paradajza

susenje povrca kalcijum manjak

Kalcijum  manjak u gajenju – Mogući su veliki problemi na plodovima povrća, naročito na paradajzu  i paprici u vidu sušenja vrha ploda i ugnutih pega. Na tako oštećenom plodu obično se razvijaju saprofiti, pre svega Alternaria spp. Ovakav tip oštećenja je posledica nedostatka kalcijuma ili nemogućnost usvajanja ovog elementa od strane  biljaka usled visokih temperatura i nedostatka vlage u dužem ... Read More »

ZAŠTITA rasada paradajza, paprike od početka

rasad paradajz seme

 ZAŠTITA RASADA paradajza, paprike – Proizvodnja rasada je sigurno jedno od važnijih segmenata u gajenju ovih kultura, jer samo ako se proizvede zdrav i jak rasad može se očekivati odgovarajući prinos i kvalitet. Greške u proizvodnji rasada teško se ili gotovo nikako ne mogu nadoknaditi kasnije, u toku vegetacije. Proizvodnja rasada počinje izborom odgovarajućeg hibrida povrća, pripremom supstrata za setvu, ... Read More »

BAKTERIOZE paradajza i paprike napada list

BAKTERIOZE paradjza – Glavne biljke domaćini su paradajz i paprika. Mnoge različite samonikle biljke iz roda Solanum mogu biti sekundarni domaćini, a među njima Datura spp., Solanum spp. i Physalis spp. Simptomi se mogu pojaviti već u početnoj fazi razvoja, u vidu pega na listovima, dok se u sledećim fazama simptomi vide na listovima, stabljici i plodovima. Simptomi bakterioze su ... Read More »