Sunday, 28 May, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: PAPRIKA

Tag Archives: PAPRIKA

Paprika, zaštita uz pomoć predatora

zeolit

Paprika i ljuta papričica su neophodani sastojci trpeza u leskovačkom kraju tokom cele godine, a u ovako toplim danima sastavni su deo salata i drugih jela i izvan granica Srbije gde pristiže leskovačka paprika. Da bi ta paprika bila kvalitetna za upotrebu što se tiče svojih organoleptičkih svojstava, energetske i nutritivne vrednosti, ali i ostataka pesticida pobrinuli su se leskovački ... Read More »

PH vrednost zemljišnog rastvora u povrtarstvu

glistenjak

 Ph zemljišnog rastvora u proizvodnji povrća. Proizvodnja povrća u velikoj meri zavisi od vrednosti Ph zemljišnog rastvora i vode za navodnjavanje. Usvajanje od strane korenovog sistema makro i mikro elemenata zavisi od reakcije zemljišnog rastvora što će se mazemljišnog rastvoranifestovati u prinosu i kvalitetu plodova. Promena Ph vrednosti za jednu jedinicu dovodi do promene koncentracije vodonikovih jona (H+). Promena jedne jedinice ... Read More »

Pravilan rasad, uslov za uspeh u berbi

Pravilan rasad, Kratki saveti o rokovima sadnje i uslovima razvoja rasada povrća. Proizvodnja rasada je jedna od naosetljivijih i najvažnijih faza u proizvodnji povrća. Iskusni povrtari znaju da od kvaliteta proizvedenog rasada direktno zavisi i prinos i kvalitet, odnosno ekonomska opravdanost proizvodnje. Rasad je mlada biljka sa 4-10 stalnih listova, dobro razvijenog korenovog sistema, čvrstog, temeljnog i elastičnog stabla, visine ... Read More »

Paprika – pamukova sovica i način zaštite

Paprika – Kukuruzna sovica je predstavnik reda Lepidoptera, familije Noctuidae, roda Helico-verpa. Kod odraslih leptira prednja krila su žuto-smeđe do naranđaste boje dok su zadnja krila smeđa sa karakterističnom crnom mrljom. Dužina tela im je od 12-20 milimetara, a raspon krila 30-40 milimetara. Izraziti je polifagna štetočina, hrani se na paprici, paradajzu, kukuruzu, duvanu…Može da razvije 2-3 generacije u toku ... Read More »

PAPRIKA bakterioza neprijatna bolest plodova

PAPRIKA BAKTERIOZA Izrazito povoljni vremenski uslovi, topla leta sa padavinama kao i obilno navodnjavanje tifonima, rasprskivačima, pogoduju širenju bolesti Xanthomonas campestris pv.vesicatoria – bakterioze paprike,  te masovnoj infekciji lišća i plodova, što može dovesti do defolijacije biljaka .Ovo obolenje može značajno ugroziti prinos. Prvi simptomi uočavaju se na naličju lista paprike u vidu tačkastih pega sa izdignutim tkivom što podseća ... Read More »

PAPRIKA kukuruzni plamenac je napada

PAPRIKA  kukuruzni plamenac je napada – on je polifagna štetočina koja napada preko 240 različitih biljnih vrsta ali najveće štete pričinjava na kukuruzu. U povrtarskoj proizvodnji ekonomski značajne štete nanosi paprici i paradajzu. Larva kukuruznog plamenca ubušuje se u plodove uz peteljku, gde pravi otvore pored kojih se primeti i njen izmet. Za ishranu koristi seme i meso ploda pa ... Read More »

PLASTENIK i svetlost potrebna biljkama

PLASTENIK i svetlo Za sve biljke neophodni su određeni intenzitet i kvalitet svetlosti i određena dužina dana. Najviše svetlosti potrebno je biljkama poreklom iz toplih, južnih regiona, kao što su paprika, lubenica, paradajz (minimalan intenzitet svetlosti je oko 5.000-6.000 luksa). Te vrste ne podnose zasenjivanje, a u zaštićenom prostoru mogu uspešno da se gaje samo u periodu s dosta svetlosti. Biljke ... Read More »

Paprika vlažna trulež plodova nanosi štete

Paprika vlažna trulež – Ovaj prouzrokovač se razvija samo na plodovima. Redovnije se javlja u vreme i posle berbe ali i pre ako se stvore uslovi za infekcije.Bolest može znatno smanjiti komercijalnost proizvodnje. Osim direktne štete unosi i psihološki nemir jer se ne može predvideti intezitet pojave i može se javiti i posle kupovine odnosno prodaje potpuno zdravih plodova .Bakterija ... Read More »