Sunday, 18 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: PAPRIKA prihrana

Tag Archives: PAPRIKA prihrana

PAPRIKA prihrana obezbeđuje visoki prinos

PAPRIKA prihrana – Potrebe biljke za mineralima i ?ubrivom je velika. Najvažniji su azot,kalcijum i kalijum. Azot je element koji najviše uti?e  na razvoj i kvalitet ploda i koli?inu prinosa. Dobra snabdevenost azotom je vrlo zna?ajna u prvoj polovini vegetacionog perioda radi ranijeg sazrevanja i dobrog kvaliteta ploda konzumne paprike  Nedostatak azota: rast je slab, a kvalitet plodova rapidno opada. ... Read More »