Friday, 20 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Paprika na njivu

Tag Archives: Paprika na njivu

Paprika u maju se iznosi na njivu

prirodni lekovi organska

Paprika  u maju – Capsicum annuum ima veliki privredni znača, spada u grupu najznačajnih kultura. Spada u grupu intenzivnih kultura. Zahteva veliko angažovanje ljudskog rada. Paprika je visokoakumulativna kultura, jer ostvaruje visok dohodak po jedinici površine. Ima visoka akumulacija te spada u najzastupljeniju kulturu, koja se može koristiti na razne načine, jer ima visoku hranljivu i biološku vrednost.   Gaji se ... Read More »