Wednesday, 21 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: PAPRIKA i korov

Tag Archives: PAPRIKA i korov

PAPRIKA bakterioza neprijatna bolest plodova

plamenjača paprika bakterioza

PAPRIKA BAKTERIOZA Izrazito povoljni vremenski uslovi, topla leta sa padavinama kao i obilno navodnjavanje tifonima, rasprskivačima, pogoduju širenju bolesti Xanthomonas campestris pv.vesicatoria – bakterioze paprike,  te masovnoj infekciji lišća i plodova, što može dovesti do defolijacije biljaka .Ovo obolenje može značajno ugroziti prinos. Prvi simptomi uočavaju se na naličju lista paprike u vidu tačkastih pega sa izdignutim tkivom što podseća ... Read More »

PAPRIKA korovi, njihov uticaj na prinos

prirodni lekovi organska proizvodnja pepelnica paradajza paprika u maju paprika korovi

PAPRIKA  korovi – Pošto paprika sporo niče ,tj. od setve do nicanja protekne dug period , a korovi niču pre paprike, ova okolnost se može veoma dobro iskoristiti  za suzbijanje korova koji su nikli pre paprike. U nekim slučajevima, pri jakoj zakorovljenosti, čak se i žrtvuje manji procenat iznikle paprike koja biva uništena, kao i iznikli korovi,sa nekim od neselektivnih ... Read More »