Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: PAPRIKA i korov

Tag Archives: PAPRIKA i korov

PAPRIKA bakterioza neprijatna bolest plodova

susenje povrca kalcijum manjak paprika prinosi sadnja rane paprike

PAPRIKA BAKTERIOZA Izrazito povoljni vremenski uslovi, topla leta sa padavinama kao i obilno navodnjavanje tifonima, rasprskiva?ima, pogoduju širenju bolesti Xanthomonas campestris pv.vesicatoria – bakterioze paprike,  te masovnoj infekciji liš?a i plodova, što može dovesti do defolijacije biljaka .Ovo obolenje može zna?ajno ugroziti prinos. Prvi simptomi uo?avaju se na nali?ju lista paprike u vidu ta?kastih pega sa izdignutim tkivom što podse?a ... Read More »

PAPRIKA i korov, njihov uticaj na prinos

prirodni lekovi organska

PAPRIKA i korov. Pošto paprika sporo ni?e ,tj. od setve do nicanja protekne dug period , a korovi ni?u pre paprike, ova okolnost se može veoma dobro iskoristiti  za suzbijanje korova koji su nikli pre paprike. U nekim slu?ajevima, pri jakoj zakorovljenosti, ?ak se i žrtvuje manji procenat iznikle paprike koja biva uništena, kao i iznikli korovi,sa nekim od neselektivnih ... Read More »