Tuesday, 25 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: PAPRIKA bolest

Tag Archives: PAPRIKA bolest

Paprika vlažna trulež plodova nanosi štete

paprika uticaj nekroza vrha ploda zeleno uvenuće mleko štiti organskapaprika vlažna paprika trips organska

Paprika vlažna trulež – Ovaj prouzrokovač se razvija samo na plodovima. Redovnije se javlja u vreme i posle berbe ali i pre ako se stvore uslovi za infekcije. Bolest može znatno smanjiti komercijalnost proizvodnje. Osim direktne štete unosi i psihološki nemir jer se ne može predvideti intezitet pojave i može se javiti i posle kupovine odnosno prodaje potpuno zdravih plodova . ... Read More »

PAPRIKA bakterioza neprijatna bolest plodova

sušenje povrća paprika bakterioza susenje povrca kalcijum manjak paprika prinosi sadnja rane paprike

PAPRIKA BAKTERIOZA Izrazito povoljni vremenski uslovi, topla leta sa padavinama kao i obilno navodnjavanje tifonima, rasprskivačima, pogoduju širenju bolesti Xanthomonas campestris pv.vesicatoria – bakterioze paprike,  te masovnoj infekciji lišća i plodova, što može dovesti do defolijacije biljaka .Ovo obolenje može značajno ugroziti prinos. Prvi simptomi uočavaju se na naličju lista paprike u vidu tačkastih pega sa izdignutim tkivom što podseća ... Read More »

PAPRIKA kukuruzni plamenac je napada

PAPRIKA  kukuruzni plamenac je napada – on je polifagna šteto?ina koja napada preko 240 razli?itih biljnih vrsta ali najve?e štete pri?injava na kukuruzu. U povrtarskoj proizvodnji ekonomski zna?ajne štete nanosi paprici i paradajzu. Larva kukuruznog plamenca ubušuje se u plodove uz peteljku, gde pravi otvore pored kojih se primeti i njen izmet. Za ishranu koristi seme i meso ploda pa ... Read More »