Saturday, 23 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: PAPRIKA bolest

Tag Archives: PAPRIKA bolest

PAPRIKA bakterioza neprijatna bolest plodova

susenje povrca kalcijum manjak paprika prinosi sadnja rane paprike

PAPRIKA BAKTERIOZA Izrazito povoljni vremenski uslovi, topla leta sa padavinama kao i obilno navodnjavanje tifonima, rasprskiva?ima, pogoduju širenju bolesti Xanthomonas campestris pv.vesicatoria – bakterioze paprike,  te masovnoj infekciji liš?a i plodova, što može dovesti do defolijacije biljaka .Ovo obolenje može zna?ajno ugroziti prinos. Prvi simptomi uo?avaju se na nali?ju lista paprike u vidu ta?kastih pega sa izdignutim tkivom što podse?a ... Read More »

PAPRIKA kukuruzni plamenac je napada

PAPRIKA  kukuruzni plamenac je napada – on je polifagna šteto?ina koja napada preko 240 razli?itih biljnih vrsta ali najve?e štete pri?injava na kukuruzu. U povrtarskoj proizvodnji ekonomski zna?ajne štete nanosi paprici i paradajzu. Larva kukuruznog plamenca ubušuje se u plodove uz peteljku, gde pravi otvore pored kojih se primeti i njen izmet. Za ishranu koristi seme i meso ploda pa ... Read More »

Paprika vlažna trulež plodova nanosi štete

Paprika vlažna trulež – Ovaj prouzrokova? se razvija samo na plodovima. Redovnije se javlja u vreme i posle berbe ali i pre ako se stvore uslovi za infekcije.Bolest može znatno smanjiti komercijalnost proizvodnje. Osim direktne štete unosi i psihološki nemir jer se ne može predvideti intezitet pojave i može se javiti i posle kupovine odnosno prodaje potpuno zdravih plodova .Bakterija ... Read More »