Monday, 19 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: PAPRIKA bakterioza

Tag Archives: PAPRIKA bakterioza

PAPRIKA bakterioza neprijatna bolest plodova

susenje povrca kalcijum manjak paprika prinosi sadnja rane paprike bakterioza

PAPRIKA BAKTERIOZA Izrazito povoljni vremenski uslovi, topla leta sa padavinama kao i obilno navodnjavanje tifonima, rasprskivačima, pogoduju širenju bolesti Xanthomonas campestris pv.vesicatoria – bakterioze paprike,  te masovnoj infekciji lišća i plodova, što može dovesti do defolijacije biljaka .Ovo obolenje može značajno ugroziti prinos. Prvi simptomi uočavaju se na naličju lista paprike u vidu tačkastih pega sa izdignutim tkivom što podseća ... Read More »