Saturday, 21 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: papaka

Tag Archives: papaka

PRANJE papaka krava kao potreba

Pranje papaka –  Automatski tretman – (integrirani) sistem za čišćenje i dezinfikovanje papaka. Sustav CCS razvijen je u saradnji s danskom firmom „Heemskerk“ i prikladan je za sve tipove štala. Sastoji se od kontrolne jedinice i jednog ili dva uređaja za prskanje. Taj sistem, kojim se vrlo lako upravlja, preventivan je i zamenjuje „kupke za papke“ s kojima trošimo previše ... Read More »

Bolesti papaka goveda – hromost kao posledica

Bolesti papaka – Hromost goveda. Ovo oboljenje pored mastitisa i poremećaja u reprodukciji predstavlja jedan od najčešćih razloga za isključivanje krava iz proizvodnje.  Ekonomski gubici nastali kao posledica oboljenja papaka su neminovni. Oni su posledica preranog izlučenja životinja iz proizvodnje, smanjenja  telesne mase grla i proizvodnje mleka i troškova lečenja usled hromosti. Na povećanje rizika za nastanak hromosti mogu uticati ... Read More »