Saturday, 21 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: papaka

Tag Archives: papaka

Bolesti papaka goveda – hromost kao posledica

STOČNI KELJ kalijum manjak jalovost trave kao lekovi zimska ishrana tov junadi konkurs za opremanje kalcijum trave bolesti papaka goveda

Bolesti papaka – Hromost goveda. Ovo oboljenje pored mastitisa i poremećaja u reprodukciji predstavlja jedan od najčešćih razloga za isključivanje krava iz proizvodnje.  Ekonomski gubici nastali kao posledica oboljenja papaka su neminovni. Oni su posledica preranog izlučenja životinja iz proizvodnje, smanjenja  telesne mase grla i proizvodnje mleka i troškova lečenja usled hromosti. Na povećanje rizika za nastanak hromosti mogu uticati greške ... Read More »