Thursday, 19 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: panjevi

Tag Archives: panjevi

Vinograd – krčenje zemljišta od starih zasada

Vinograd – krčenje zemljišta. Vreme je da spremite zemljište za novu sadnju. Na zemljištu na kome se podiže vinograd, kao predhodna kultura može se sresti stari, dotrajali vinograd, dotrajali voćnjak, šikara, stara proređena i dotrajala šuma ili ratarske kulture. Prema tome, nije isključeno da se na ovim zemljištima mogu naći razna stabla, preostali čokoti, panjevi, šipražje i drugi drvni otpaci. ... Read More »