Saturday, 24 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: palež klijanaca

Tag Archives: palež klijanaca

PALEŽ KLIJANACA šećerne repe

 Palež klijanaca i propadanje mladih biljaka javlja se kod repe u svim rejonima gajenja a posebno u prohladnim i vlažnim uslovoma. Ovo oboljenje spada me?u najzna?ajnije bolesti še?erne repe. Izaziva prore?ivanje useva, a remeti usporavanje porast i razvoj onih koje odole napadu.  Palež klijanaca ?esto predstavlja faktor minimuma, odnosno osnovni razlog niskih prinosa i nerentabilne proizvodnje še?erne repe. Zbog toga mnoge ... Read More »