Sunday, 17 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: palamida

Tag Archives: palamida

Korovi višegodišnji na strništu – suzbijanje

Korovi suzbijanje – Me?u višegodišnjim korovima na našem podru?ju  svakako su najvažniji divlji sirak, zuba?a, pirika i palamida koji se uglavnom suzbijaju tokom vegetacije, sa više ili manje uspeha, primenom razli?itih herbicida u višeredim kulturama (kukurz, soja, suncokret, še?erna repa…). Njih karakteriše dubok korenov sistem što zahrteva ozbiljan pristup u primeni agrotehni?kih mera i hemijskih mera suzbijanja. Veoma efikasno i ... Read More »

Korovi su uporni borci – oprezno sa zaštitom

Korovi  – oprezno sa zaštitom. Veliki problem u proizvodnji vo?a, povr?a i ratarskih kultura predstavljaju korovi. Gotovo da nema njive koja nema divljeg sirka, palamide, ambrozije i zuba?e. Divlji sirak (Sorghum halpense). Korov koji se razmnožava i semenom i vegetativnim putem (rizomom). Jedna biljka može doneti na stotine semena koje zadržava klijavost godinama. Danas na tržištu postoje kvalitetni herbicidi za ... Read More »