Tuesday, 17 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: ozimih žitarica

Tag Archives: ozimih žitarica

Prihranjivanje ozimih žitarica će odrediti prinos

durum pšenica prihrana hibridi pšenice klub 100p deklarisano seme

PRIHRANJIVANJE OZIMIH ŽITARICA – Prihranjivanje pšenice, ječma i tritikale je najvažniji posao koji u narednom razdoblju predstoji ratarima. Primena osnovnih NPK đubriva bila je smanjena tako da prihranjivanju treba posvetiti posebnu pažnju: kada vremenski uslovi to dozvole obići parcele, ustanoviti fazu razvića, izgled i gustoću biljaka. Prihranjivanje predstavlja nastavak osnovnog odnosno predsetvenog đubrenja. Posle zime i niskih temperatura žita su ... Read More »