Tuesday, 17 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: ozimi usev

Tag Archives: ozimi usev

Perko setva u jesen i proleće

selekcija telenje krava

Perko setva – Osnovne karakteristike perka su da ga stoka rado jede, visoka hranidbena vrednost i velika rodnost.. Ima razgranat korenov sistem , a nad zemljom veliku količinu zelene mase tako da se često koristi i kao zelenišno đubrivo. Različito vreme setve, ujesen kao ozimi, sproleća i kao postrni usev je još jedna velika prednost pošto on omogućava da se ... Read More »