Monday, 23 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: ozime kulture

Tag Archives: ozime kulture

Krmne ozime kulture daju hranu na proleće

stočna hrana setva ozimih krmne ozime mahunarke zeleni krmni konvejer mahunarke za kvalitetnu zeleni krmni humus

Krmne ozime kulture – Nedostatak padavina i visoke temperature su zna?ajno smanjile prinose gajenih biljaka,  pa i krmnih kultura. Da bi umanjili ovakav negativan uticaj suše,  nedostatak krmnog hraniva, potrebno je obaviti jesenju setvu krmnih vrsta, jer one mogu u rano prole?e dati odgovaraju?e prinose zelene krme. Sto?ni kelj – Seje se od po?etka septembra do sredine oktobra. Koli?ina semena ... Read More »