Sunday, 22 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: OZIMA SOVICA

Tag Archives: OZIMA SOVICA

OZIMA SOVICA napada kukuruz, krompir

OZIMA  SOVICA na kukuruzu – Agrotis segetum ( Lepidoptera, Noctuidae) je polifagna šteto?ina rasprostranjena u uslovima umerene i hladne kontinentalne klime. Štete pri?injavaju gusenice na oko 150 biljnih vrsta. Ekonomski prag štetnosti iznosi 2-3 larve po m2 ( za okopavine). Štete od ove sovice na krompiru se ispoljavaju u vidu ošte?enja prvo liš?a (izgrizaju list po marginama) zatim korena i na ... Read More »