Wednesday, 21 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Ožegotine

Tag Archives: Ožegotine

Ožegotine na plodovima smanjuju prihode

Ožegotine na plodovima kao posledica visokih temperatura smanjuju kvalitet i prinos. Po nekim podelama imamo tri tipa podela ožegotina: – ošte?enja epidermalnih i subepidermalnih ?elija koja nastaju kada temperatura površine ploda malo preko 50 stepeni. Tada tkivo nekrotira. – ošte?enja epidermalnih ?elija i tu dolazi do promene boje povre?enog dela pokožice. – fotooksidativna ošte?enja nastaju usled naglog izlaganja zasenjenih plodova ... Read More »

Paradajz – uzgoj biljaka na otvorenom polju

Paradajz – uzgoj biljaka – Prilikom proizvodnje paradajza na otvorenom, pa i u zatvorenom prostoru ?esto se mogu uo?iti neke promene, naro?ito na plodovima, a koji nisu posledica delovanja nekog od patogena. Ove promene naj?eš?e nastaju kao posledica uticaja faktora abiotske prirode, klimatskih promena i drugih spoljašnjih uslova, propusta u tehnologiji gajenja, kao i genetske modifikacije (karakteristike) sorte. U tom ... Read More »