Sunday, 22 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: ovnove

Tag Archives: ovnove

Pravilnik o podsticajima u 2017. – jednak za sve ?

mašinska muža podsticaji investicije ipard program zadruga kooperativa kiselost mleka redosled hranjenja

Pravilnik o podsticajima u sto?arstvu za kvalitetna rasplodna grla –  Zakoni, pravilnici, uredbe, Kvalitetne priplodne krma?e, Pravilnici, Sto?arstvo 21 ožujka 2017 Objavljen u ,, Službenom glasniku RS “, broj 26/17 od 20. marta 2017. godine. Pravo na podsticaje imaju: pravna lica, preduzetnik i fizi?ka osoba – nosilac komercijalnog porodi?nog poljoprivrednog gazdinstva Ovom pravilnikom bliže se propisuju uslovii na?in ostvarivanja prava na podsticaje ... Read More »