Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: ovčijeg mesa

Tag Archives: ovčijeg mesa

Proizvodnja i kvalitet ovčijeg mesa – kako?

Proizvodnja i kvalitet ov?ijeg i jagnje?eg mesa zavisi od niza ?inioca, koji se na?elno mogu svrstati u dve grupe: 1/  faktore nasledne osnove; 2/  faktore spoljne sredine. Selekcija ovaca je svakako jedan od primarnih metoda koji uklju?uje obe grupe pomenutih ?inioca. Zahvaljuju?i selekciji, stvorene su i unapre?ene ranostasne rase ovaca, odnosno populacija koje su usmerene na ve?u i kvaletniniju proizvodnju mesa. ... Read More »

Kvalitet ovčijeg i jagnjećeg mesa -kako do njega ?

jagnje ovce za tov zimska ishrana kvalitet selekcija ovaca jagnjenje

Kvalitet ovčijeg i jagnjećeg mesa – Uticaj različitih faktora na proizvodnju ovčijeg mesa – Proizvodanja i kvalitet ovčijeg i jagnjećeg mesa zavisi od niza činioca,koji se načelno mogu svrstati u dve grupe: -faktore nasledne osnove; -faktore spoljne sredine; Selekcija ovaca je svakako jedan od primarnih metoda koji uključuje obe grupe pomenutih činioca. Zahvljujući selekciji, stvorene su i unapređene ranostasne rase ... Read More »