Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: ovčijeg i jagnjećeg

Tag Archives: ovčijeg i jagnjećeg

Kvalitet ovčijeg i jagnjećeg mesa -kako do njega ?

jagnje ovce za tov zimska ishrana kvalitet selekcija ovaca

Kvalitet ovčijeg i jagnjećeg mesa – Uticaj različitih faktora na proizvodnju ovčijeg mesa – Proizvodanja i kvalitet ovčijeg i jagnjećeg mesa zavisi od niza činioca,koji se načelno mogu svrstati u dve grupe: -faktore nasledne osnove; -faktore spoljne sredine; Selekcija ovaca je svakako jedan od primarnih metoda koji uključuje obe grupe pomenutih činioca. Zahvljujući selekciji, stvorene su i unapređene ranostasne rase ... Read More »