Sunday, 18 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: ovce za tov

Tag Archives: ovce za tov

Ovce za tov i uspešan rezultat na kraju tova

jagnje ovce za tov zimska ishrana kvalitet selekcija ovaca jagnjenje

Ovce za tov – Štale za ovce mogu se graditi kao poluotvoreni ili potpuno zatvoreni objekti, što zavisi od na?ina držanja životinja. Naime, ovce se na ve?ini porodi?nih farmi drže razmerno kratko, odnosno tokom zime i za vreme jagnjenja. Držanje ovaca u štali tokom cele godine nije uobi?ajeno i sprovodi se samo na nekim seoskim gazdinstvi ma koja se bave ... Read More »