Wednesday, 18 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: ovce za tov

Tag Archives: ovce za tov

OVCE za tov i uspešan rezultat na kraju tova

jagnje

OVCE za tov – Štale za ovce mogu se graditi kao poluotvoreni ili potpuno zatvoreni objekti, što zavisi od načina držanja životinja. Naime, ovce se na većini porodičnih farmi drže razmerno kratko, odnosno tokom zime i za vreme jagnjenja. Držanje ovaca u štali tokom cele godine nije uobičajeno i sprovodi se samo na nekim seoskim gazdinstvi ma koja se bave ... Read More »