Wednesday, 21 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Ovce uzgoj

Tag Archives: Ovce uzgoj

OVCE uzgoj traži kvalitetnu hranu

đubrivo šuga kombinovanje priprema ovaca

OVCE uzgoj – Ovca predstavlja vrstu sitnog preživara prilagodljivu različitim uslovima držanja, pa je i njeno rasprostranjenje jako veliko kako, u intenzivnim tako i u ekstenzivnim uslovima držanja. Kod nas se ona najčešće gaji u ekstenzivnim uslovima. Tu su uslovi držanja vrlo oskudni, što se tiče smeštaja a posebno ishrane koja je mahom paša uz ređu prihranu kabastom i koncentrovanom ... Read More »

Ovce ispaša kao najekonomičniji način uzgoja

Ovce ispaša . S obzirom na mogućnost izbora biljaka, paša je najbolja i najjeftinija hrana za ovce. Što je učešće paše u obroku veće to su troškovi ishrane ovaca niži, a samim tim ovčarska proizvodnja je ekonomičnija. Smatra se da su ovce najefikasnije  u iskorišćavanju pašnjaka. Za razliku od goveda ovce više vole da pasu niže i finije trave. Takođe, za ... Read More »