Sunday, 22 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Ovce na pašu

Tag Archives: Ovce na pašu

Ovce na pašu – najekonomičniji vid uzgoja

šarole ovca veliki metilj rase ovaca organski romanovska ovce zarazne metiljavost

Ovce na pašu. S obzirom na mogućnost izbora biljaka, paša je najbolja i najjeftinija hrana za ovce. Što je učešće paše u obroku veće to su troškovi ishrane ovaca niži, a samim tim ovčarska proizvodnja je ekonomičnija. Smatra se da su ovce najefikasnije  u iskorišćavanju pašnjaka. Za razliku od goveda ovce više vole da pasu niže i finije trave. Takođe, za ... Read More »

OVCE uzgoj traži kvalitetnu hranu

đubrivo šuga kombinovanje

OVCE uzgoj – Ovca predstavlja vrstu sitnog preživara prilagodljivu razli?itim uslovima držanja, pa je i njeno rasprostranjenje jako veliko kako, u intenzivnim tako i u ekstenzivnim uslovima držanja. Kod nas se ona naj?eš?e gaji u ekstenzivnim uslovima. Tu su uslovi držanja vrlo oskudni, što se ti?e smeštaja a posebno ishrane koja je mahom paša uz re?u prihranu kabastom i koncentrovanom ... Read More »