Saturday, 16 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Ovce na pašu – najekonomičniji vid uzgoja

Tag Archives: Ovce na pašu – najekonomičniji vid uzgoja

Ovce na pašu – najekonomičniji vid uzgoja

organski romanovska ovce zarazne metiljavost

Ovce na pašu. S obzirom na mogu?nost izbora biljaka, paša je najbolja i najjeftinija hrana za ovce. Što je u?eš?e paše u obroku ve?e to su troškovi ishrane ovaca niži, a samim tim ov?arska proizvodnja je ekonomi?nija. Smatra se da su ovce najefikasnije  u iskoriš?avanju pašnjaka. Za razliku od goveda ovce više vole da pasu niže i finije trave. Tako?e, ... Read More »