Monday, 24 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: OVCE metiljavost bolest

Tag Archives: OVCE metiljavost bolest

OVCE metiljavost koja čini veliku štetu

ovčije šarole ovca veliki metilj rase ovaca organski romanovska ovce zarazne metiljavost

Ovce  Metiljavost  jedna je od najraširenijih  parazitskih bolesti svih preživara. Uzro?nik je veliki i mali metilj, ova bolest može napraviti veliku štetu u ov?arskoj proizvodnji. Od nje naj?eš?e oboljevaju životinje koje se napasaju na vlažnim i mo?varnim pašnjacima, piju zaga?enu vodu ili jedu zelenu hranu ili nedovoljno osušeno seno koje je zaraženo metiljom. Metilj dospevši u organizam stacionira se u žu?nim ... Read More »