Tuesday, 12 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: OVCE metiljavost bolest

Tag Archives: OVCE metiljavost bolest

OVCE metiljavost koja čini veliku štetu

organski romanovska ovce zarazne metiljavost

Ovce  Metiljavost  jedna je od najraširenijih  parazitskih bolesti svih preživara. Uzro?nik je veliki i mali metilj, ova bolest može napraviti veliku štetu u ov?arskoj proizvodnji. Od nje naj?eš?e oboljevaju životinje koje se napasaju na vlažnim i mo?varnim pašnjacima, piju zaga?enu vodu ili jedu zelenu hranu ili nedovoljno osušeno seno koje je zaraženo metiljom. Metilj dospevši u organizam stacionira se u žu?nim ... Read More »