Friday, 20 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Ovce i voda

Tag Archives: Ovce i voda

Ovce i njihova potreba za vodom

organski romanovska ovce

Ovce i njihova potreba – Veoma važno je da ovce imaju na raspolaganju stalno dostupnu vodu. Neophodno je da se obezbedi da je zdravstveno ispravna. I pored toga što se smatra da ovce mogu više od drugih domaćih životinja da ekonomišu sa vodom veoma je značajno da one u vodi ne oskudevaju. To se posebno odnosi na grla u laktaciji ... Read More »