Friday, 21 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Ovce i voda

Tag Archives: Ovce i voda

Ovce i njihova potreba za vodom

ovčije šarole ovca veliki metilj rase ovaca organski romanovska ovce zarazne metiljavost

Ovce i njihova potreba – Veoma važno je da ovce imaju na raspolaganju stalno dostupnu vodu. Neophodno je da se obezbedi da je zdravstveno ispravna. I pored toga što se smatra da ovce mogu više od drugih doma?ih životinja da ekonomišu sa vodom veoma je zna?ajno da one u vodi ne oskudevaju. To se posebno odnosi na grla u laktaciji ... Read More »