Thursday, 21 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: OVAS ( zob

Tag Archives: OVAS ( zob

Visoki prinosi i uslovi za njihovo postizanje

žitarice u tovu

Visoki prinosi – Za postizanje visokog prinosa pšenice potrebno je obezbediti sve neophodne elemente biljne ishrane, pre svega azot, fosfor i kalijum. Potrebe pšenice za azotom u pojedinim fazama su ve?e od nicanja do kraja bokorenja, znatno manja od kraja bokorenja do po?etka klasanja, a od po?etka klasanja do kraja vegetacije potrebe za azotom se pove?avaju.  Fosfor ubrzava razvi?e biljaka i najve?e ... Read More »

OVAS ( zob ) je dobra za ishranu stoke

ovas zob

Ovas (Zob) je vrlo stara ratarska biljka koja se  koristila  za pravljenje hleba, a danas u ljudskoj ishrani se koristi dosta manje. Najveći deo proizvedenih količina ovsa se koristi za ishranu stoke, i u industrijskoj preradi. Ovas nema velikih zahteva za toplotom, klijanci su izdržljivi u proleće, podnose niske temperature ali u toku leta kada su visoke temperature i suša, ... Read More »