Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: ovaca

Tag Archives: ovaca

Selekcija ovaca prema karakteristikama

jagnje ovce za tov zimska ishrana kvalitet selekcija ovaca

Selekcija ovaca ili odabiranje grla – postupak u kome se jednim životinjama daje prednost u odnosu na druge za produžetak naredne generacije. Natprosečne ostaju za priplod, a ispod prosečne se škartiraju. Prirodna i veštačka selekcija  Metode selekcije koje se primjenjuju u ovčarstvu (dva osnovna metoda – individualna i masovna)  1./ Individualna selekcija primjenjuje kod izbora priplodnih grla na osnovu: – vrednosti ... Read More »

Hemijski sastav mesa – ovaca, jaganjaca

hemijski sastav jagnje

Hemijski sastav – Ovčije i jagnjeće meso predstavlja sa stanovišta ishrane ljudi visokovrednu namirnicu. Ova vrsta mesa je izvor biološki vrednih belančevina,  vitamina B grupe i nekih mineralnih materija. Pored navedenog, ovo meso ima dijeteske osobine i lako je svarljivo. Tabela 1. Hemijski sastav mesa nekih vrsta domaćih životinja,% Hemijski parametar                          Goveda               Svinje                   Ovce Voda     ... Read More »

Rase ovaca – autohtone rase i očuvanje

Rase ovaca – Intenziviranjem proizvodnje u sto?arstvu, uvo?enjem produktvnijih rasa i primenom meleženja iz?ezlo je dosta autohtonih rasa i sojeva stoke i živine. Drasti?no smanjenje broja ovaca zna?ajno je uticalo na brojno smanjenje pojedinih rasa i njihov nestanak. Da bi se spre?io nenadoknadiv gubitak autohtonih rasa i sojeva, odnosno fonda gena koji mogu biti dragoceni za ov?arsku proizvodnju u bližoj ... Read More »