Monday, 23 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: OTVORENE ŠTALE

Tag Archives: OTVORENE ŠTALE

OTVORENE štale spas za krave i “džep” stočara

pravilna ishrana otvorene štale

OTVORENE štale spas za krave – Stočarska proizvodnja i zdravstveno stanje grla u velikoj meri zavise od klimatskih uslova u proizvodnom objektu.Ovo su štale “bez jednog zida”.U poslednje vreme sve više pažnje se posvećuje klimatskim uslovima u objektu, posebno sa aspekta sastava i ukupne količine vazduha u objektu..Sastav vazduha u objektu treba upore đivati sa sastavom istog van objekta. Ukoliko ... Read More »