Tuesday, 19 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: OTVORENE ŠTALE spas za krave

Tag Archives: OTVORENE ŠTALE spas za krave

OTVORENE štale spas za krave i “džep” stočara

soja sirova pravilna ishrana otvorene štale enzimi neplodnost kod goveda siliranje balans hraniva količina hraniva plodnost grla uspešno stočarstvo

OTVORENE štale spas za krave – Sto?arska proizvodnja i zdravstveno stanje grla u velikoj meri zavise od klimatskih uslova u proizvodnom objektu.Ovo su štale “bez jednog zida”.U poslednje vreme sve više pažnje se posve?uje klimatskim uslovima u objektu, posebno sa aspekta sastava i ukupne koli?ine vazduha u objektu..Sastav vazduha u objektu treba upore ?ivati sa sastavom istog van objekta. Ukoliko ... Read More »