Friday, 21 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: OTVORENE ŠTALE spas za krave

Tag Archives: OTVORENE ŠTALE spas za krave

OTVORENE štale spas za krave i “džep” stočara

insekti u staji prostirka za goveda stala origano amonijak u štali tehnika otvorene štale mikroklima u štali

OTVORENE štale spas za krave – Stočarska proizvodnja i zdravstveno stanje grla u velikoj meri zavise od klimatskih uslova u proizvodnom objektu. Ovo su štale “bez jednog zida”.U poslednje vreme sve više pažnje se posvećuje klimatskim uslovima u objektu, posebno sa aspekta sastava i ukupne količine vazduha u objektu..Sastav vazduha u objektu treba upoređivati sa sastavom istog van objekta. Ukoliko se ... Read More »