Thursday, 22 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: otpornost voćaka na sušu

Tag Archives: otpornost voćaka na sušu

Suša u voćnjaku i otpornost voćaka na sušu

Suša u vo?njaku – Pod otpornoš?u prema suši podrazumeva se sposobnost vo?aka da uspešno podnose dugotrajniji nedostatak vlage u zemljištu i atmosferi, bez osetnijih poslediva u pogledu rodnosti i produktivnosti. Vo?ke se po svojoj naslednoj prirodi razli?ito ponašaju prema suši izazvanoj trajnijim nedostatkom vlage, pa se i razvrstavaju uglavnom u slede?e ?etiri grupe: kserofitne (maslina, badem i dr.), polukserofitne (breskva, ... Read More »