Tuesday, 25 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: otpornost pšenice

Tag Archives: otpornost pšenice

Otpornost pšenice pod snegom – do minus 30 stepeni

bokorenje urea kao tritikale psenica pojava azotne depresije

Otpornost prema mrazu i niskim temperaturama pšenica sti?e kroz duži vremenski period – period kaljenja. Kaljenje ima dve faze. Prva faza je intenzivno nakupljanje še?era u toku sun?anih, jesenjih i zimskih dana, a druga faza je potiskivanje vode iz ?elija i na taj na?in snižavanje ta?ke mržnjenja. Ako neka sorta ne pro?e proces kaljenja (koji je zapravo sastavni deo stadijuma ... Read More »