Saturday, 24 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: otpornost na niske temperature

Tag Archives: otpornost na niske temperature

Niske temperature vazduha i uticaj na biljke

ledena

Niske temperature vazduha, pored ostalih ekoloških i pedoloških faktora, značajan je činilac u biljnoj proizvodnji koji određuje areal gajenja neke biljne vrste, brzinu i intenzitet mnogih fizioloških procesa u biljci, dinamiku rastenja i razvića i visinu i kvalitet prinosa. Svaka fenofaza ili faza organogeneze jedne biljne vrste za svoje nesmetano proticanje zahteva određene temperaturne uslove. Sadašnje temperature za sada jos ... Read More »