Thursday, 21 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: otpornost biljaka

Tag Archives: otpornost biljaka

Niske temperature vazduha i uticaj na biljke

ledena

Niske temperature vazduha, pored ostalih ekoloških i pedoloških faktora, zna?ajan je ?inilac u biljnoj proizvodnji koji odre?uje areal gajenja neke biljne vrste, brzinu i intenzitet mnogih fizioloških procesa u biljci, dinamiku rastenja i razvi?a i visinu i kvalitet prinosa. Svaka fenofaza ili faza organogeneze jedne biljne vrste za svoje nesmetano proticanje zahteva odre?ene temperaturne uslove. Sadašnje temperature za sada jos ... Read More »

Kalijum za bolju otpornost gajenih biljaka

paprika ljuta zeolit zadruge za bolji

Kalijum za bolju otpornost – Srbija se po potrošnji mineralnih ?ubriva nalazi pri dnu u Evropi. Naro?ito zaostajemo u primeni kalijumovih ?ubriva. Mogu?i razlig za to je relativno dobra obezbe?enost ve?ina naših tipova zemljišta kalijumom. Ve?ina povrtarskih vrsta se svrstava u kalifilne biljke, što zna?i da se odlikuju ve?om potrebom za ovim elementom. U pepelu ve?ine gajenih biljaka od svih ... Read More »