Thursday, 18 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Otkup

Tag Archives: Otkup

Kukuruz otkup Republička direkcija za RR – 23 din/kg

balans kukuruz otkup etanol

Kukuruz otkup – Republi?ka direkcija za robne rezerve vrši kupovinu do 21.739.130 kg merkantilnog kukuruza rod 2016. i 2017. godine, doma?eg porekla, a u skladu sa Zaklju?kom Vlade Srbije od 26. oktobra 2017. godine Od koga ?e se vršiti kupovina? Kupovina merkantilnog  kukuruza vrši?e se od: – fizi?kih lica – nosilaca poljoprivrednih gazdinstava koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, ... Read More »

Otkup kukuruza za Robne rezerve po 23 dinara / kg

kukuruz vlažnog zrna gustina sklopa dan polja otkup kukuruza norma djubrenja

Otkup kukuruza i razmena kukruza za utovljene svinje i junad. Državne robne rezerve predložile su Vladi da donese odluku o otkupu 22.000 tona merkantilnog kukuruza ovogodišnjeg roda po ceni od 23,00 din/kg. Ovaj otkup predvi?en je u finansijskom planu Robnih rezervi, preneo je agroservis.rs Otkup kukuruza ?e se odvijati preko Produktne berze u Novom Sadu i u Rezervama o?ekuju da ?e ... Read More »

Država opet kasni – pšenica već na tavanu

krediti otkup ipard raskid ipard srbija ipard sredstva ipard uslovi IPARD II ipard program

Država opet kasni – Direkcija za republi?ke robne rezerve otkupljuje 32.600 tona pšenice po 18 din/kg ( sa PDV-om ) dok je cena na Produktnoj berzi  18,70 DIN/kg , sa PDV-om ?! Trebalo je ponuditi tu cenu u junu mesecu kada su seljaci muku mu?ili.  Godinama se pri?a o otkupu pšenice prema kvalitetu ( proteini više od 12,5%, hektolitar preko ... Read More »

Otkup pšenice prema kvalitetu, opet ili .. ?

Otkup pšenice na osnovu kvaliteta – Svega oko 20 odsto skladištara u Srbiji odvaja pšenicu po kvalitetu, zbog ?ega je neophodno unaprediti klasifikaciju žitarica, istaknuto je na seminaru „Otkup pšenice na osnovu kvaliteta“ u PKS. Prilikom prijema pšenice uobi?ajena je praksa da se meri samo masa i vlaga, a nakon toga sva pšenica odlazi u iste ?elije, tako da se ... Read More »