Sunday, 22 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: otkos u jesaen

Tag Archives: otkos u jesaen

Pravilno košenje lucerke na pravilan način, 4 otkosa

pravilno košenje

Pravilno košenje lucerke -Osim sorte, izbora parcele, pravovremenih i odgovarajućih primenjenih agrotehničkih mera, pravilno košenje lucerke ima veoma zna?ajan uticaj na prinos i kvalitet krme lucerke i njenu dugovečnost. Dobar balans između visine prinosa i kvaliteta krme možemo uspostaviti jedino ukoliko pravilno odredimo vreme košenja. Zato lucerku treba kositi kada može da se dobije najveći prinos biljne mase, najbolje hranljive ... Read More »