Friday, 20 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: otkos u jesaen

Tag Archives: otkos u jesaen

Košenje lucerke na pravilan način, 4 otkosa

Košenje lucerke -Osim sorte, izbora parcele, pravovremenih i odgovarajućih primenjenih agrotehničkih mera, pravilno košenje lucerke ima veoma značajan uticaj na prinos i kvalitet krme lucerke i njenu dugovečnost. Dobar balans između visine prinosa i kvaliteta krme možemo uspostaviti jedino ukoliko pravilno odredimo vreme košenja. Zato lucerku treba kositi kada može da se dobije najveći prinos biljne mase, najbolje hranljive vrednosti, ... Read More »