Sunday, 22 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: oštra rezidba

Tag Archives: oštra rezidba

Rezidba u voćnjaku garantuje dobar kvalitet

kit sistem gusta sadnja u

Rezidba u vo?njaku – Osnovni cilj rezidbe je da se na svakoj vo?ki uspostavi ravnoteža izme?u vegetativnog i generativnog potencijala. Rezidba je osnova za visok i kvalitetan rod i ne sme da se radi napamet. Jedan od najvažnijih poslova u savremenim zasadima jabuke jeste zimska rezidba. Prelaskom na savremene i intenzivne zasade i uvo?enjem novih oblika krune uveliko je olakšano ... Read More »