Saturday, 24 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: OSTATAKA

Tag Archives: OSTATAKA

Zaoravanje ostataka da sačuvate plodnost

Zaoravanje ostataka – U svim granama biljne proizvodnje posle žetve ostaju korenovi i nadzemni žetveni ostaci. Na gazdinstvima koja nemaju stoke, slama, kukuruzovina i ostaci drugih biljnih vrsta ostaju kao sporedni proizvodi. Ovi sporedni proizvodi biljne proizvodnje mogu se iskoristiti na više na?ina:   kao sto?na hrana neposredno ili u prera?enom i oplemenjenom obliku, kao sirovina za dobijanje celuloze, papira, ... Read More »