Wednesday, 13 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: osobine zemljišta

Tag Archives: osobine zemljišta

Voćnjak dobre osobine zemljišta donose rod

voćnjak dobre - voćnjaci biostimulatori

Vo?njak – najbitnije osobine zemljišta za vo?ne zasade. Za zasade vo?a, kao i za druge biljke, važne su fizi?ke, hemijske i biološke osobine zemljišta. Medjutim na?in primene ?ubriva za prakti?ne svrhe važno je utvrditi hemijske osobine zemljišta, odnosno sadržaj pojedinih hranjivih elemenata i humusa, kao i vrednost pH zemljišta tj. stepen kiselosti. -siromašna ako sadrže: fosfora 10 mg i kalija ... Read More »