Thursday, 19 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: osobine zemljišta

Tag Archives: osobine zemljišta

Voćnjak dobre osobine zemljišta donose rod

Voćnjak – najbitnije osobine zemljišta za voćne zasade. Za zasade voća, kao i za druge biljke, važne su fizičke, hemijske i biološke osobine zemljišta. Medjutim način primene đubriva za praktične svrhe važno je utvrditi hemijske osobine zemljišta, odnosno sadržaj pojedinih hranjivih elemenata i humusa, kao i vrednost pH zemljišta tj. stepen kiselosti. Na temelju zastupljenosti pojedinih elemenata (mg u 100 ... Read More »