Friday, 22 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: osiguranje

Tag Archives: osiguranje

Podsticaji osiguranje useva plodova zasada i životinja

tov junadi selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi siliranje perka telad napajanje

Podsticaji osiguranje  – do 15. novembra 2017 se podnose zahtevi. Pravilnik o uslovima, na?inu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi, na?in ostvarivanja prava na regres za premiju osiguranja useva, plodova,višegodišnjih zasada,rasadnika i životinja, kao i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na regres. ... Read More »

Grad “bere” plodove pre poljoprivrednika

Grad “bere” plodove – Nestabilne vremenske prilike su odlika meseca juna. ?este su padavine, ?ak i “provale” oblaka koje stvaraju bujice i potapaju njive. Tako potopljene njive ?e pretrpeti i 100% štetu, ako voda ostane duže od 6- 7  dana – koren biljaka se “uguši” bez kiseonika. Veliku koli?inu padavina ?esto prati grad – zaštita od grada deluje kada može, ... Read More »