Tuesday, 20 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: osiguranje

Tag Archives: osiguranje

Podsticaji osiguranje useva plodova zasada i životinja

lucerkino brašno selekcija telenje krava plodnost krava podsticaji osiguranje tov junadi bejbi - bif

Podsticaji osiguranje  – do 15. novembra 2017 se podnose zahtevi. Pravilnik o uslovima, na?inu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi, na?in ostvarivanja prava na regres za premiju osiguranja useva, plodova,višegodišnjih zasada,rasadnika i životinja, kao i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na regres. ... Read More »

Osiguranje u poljoprivredi – država regresira 40%

sneg njiva savetovanje u novom savetovanje farmera

Osiguranje u poljoprivredi – za ovu godinu država je obezbedila za upravljanje rizicima (regres za premiju osiguranja za useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje) 450.000.000 dinara.. Hirovito prole?e je mnogim poljoprivrednicima nanelo štete koje država ne?e nadoknaditi i ovogodišnji prihod mnogih doma?instava osta?e bez zna?ajnih prihoda.  Rešenje koje nude osiguravaju?e ku?e je osiguranje. Brojni su uslovi koje treba ispuniti da se ostvari ... Read More »

Grad “bere” plodove pre poljoprivrednika

Grad “bere” plodove – Nestabilne vremenske prilike su odlika meseca juna. ?este su padavine, ?ak i “provale” oblaka koje stvaraju bujice i potapaju njive. Tako potopljene njive ?e pretrpeti i 100% štetu, ako voda ostane duže od 6- 7  dana – koren biljaka se “uguši” bez kiseonika. Veliku koli?inu padavina ?esto prati grad – zaštita od grada deluje kada može, ... Read More »