Friday, 21 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: osemenjavanje ISV

Tag Archives: osemenjavanje ISV

Veštačko osemenjavanje je put u uspeh ISV

nazimice za uzgoj veštačko osemenjavanje anemija prasadi bolji prirast balansirana ishrana deficit minerala

Vešta?ko osemenjavanje – Naši proizvo?a?i u svinjarstvu su zainteresovani za vešta?ko osemenjivanje. Uslovi za praktikovanje vešta?kog osemenjivanja krma?a kod nas su nepovoljni i može se re?i da je taj vid oplodnje u Srbiji nedovoljno razvijen. Najjeftinije, najprakti?nije, i najefikasnije je ako osemenjivanje svojih krma?a vrši sam odgajiva?. Obuka odgajiva?a traje vrlo kratko (2-3 dana). Naši odgajiva?i su, kao što smo ... Read More »