Monday, 24 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: orošivači

Tag Archives: orošivači

Reciklažni orošivači štite prirodu i štede

pesticidi reciklažni orošivači pšenica folijarna

Reciklažni orošivači – Rad reciklažnih orošivača sa zasniva na recikliranju zaštitne tečnosti koja se nije deponovala na odredište tako što se hvata u posebnu komoru, prečišćava i vraća u ponovni tok. Ovaj postupak je naročito opravdan kod onih biljaka kod kojih se površina habitusa znatno menja. Tipičan primer je vinova loza – kod zimskog prskanja protiv erinoze i akarinoze kada je ... Read More »

Klasični orošivači za zaštitu bilja – osobine

klasični orošivači

Klasični orošivači za zaštitu bilja – Sadašnja tehnika primene pesticida u voćnjacima i vinogradima zasniva se gotovo isključivo na postupku raspršivanja pomoću vazdušne struje proizvedene ventilatorom orošivača. Uvođenje ove tehnike bitno je doprinelo produktivnosti i kvalitetu rada. Klasični orošivači Ventilatori za tzv. klasičnim orošivačima smešteni su iza rezervoara, veoma nisko iz tih razloga se zovu nisko-vođeni ventilatori. Njihova karakteristika je da, posmatrano ... Read More »